T R A J E C T

 

 

HOE IS EEN TRAJECT BIJ BUUTVRIJ OPGEBOUWD?

  • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten)

Persoonlijk contact is erg belangrijk; er moet vertrouwen zijn. Deze kennismaking kan, indien gewenst, ook telefonisch. Op basis van deze eerste kennismaking bepalen we gezamenlijk of we verder gaan met het traject.

  • Intake (maximaal 60 minuten)

Een intake is belangrijk om de vraagstelling(en) en doelstelling(en) helder in beeld te krijgen. Het is de eerste aanzet tot het plan van aanpak. Dit stellen we samen op. Indien gewenst, kan de intake gecombineerd worden met de persoonlijke kennismaking (dan duurt het maximaal 90 minuten)

  • Plan van aanpak

Het plan van aanpak dient als leidraad en is dynamisch. Dat wil zeggen dat het plan gedurende het proces, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie, bijgesteld kan worden. Dit kan nodig zijn voor zowel de aanpak als voor de gestelde doelen.

  • Sessie (maximaal 60 minuten)

De eerste sessie is vooral gericht op nadere kennismaking. Ik vind het belangrijk dat er een goede vertrouwensband ontstaat. Een kind/jongere moet zich vertrouwd en veilig voelen om zich vrij te kunnen uiten. Gedurende het verdere traject werken we aan de gestelde doelen.

  • Afsluiting

Het is belangrijk dat de begeleiding ook wordt afgesloten. Bij deze afsluiting staan we stil bij wat we samen hebben bereikt en evalueren we het proces.

Het hele traject vindt in principe plaats bij mij in de praktijk. Het is echter ook mogelijk om begeleiding aan huis of op locatie (b.v. op school) te krijgen. Ik vraag hiervoor een vergoeding voor de reistijd, waarvoor ik een passend voorstel zal doen.

 

Zwartakkers 28a

5531 PB Bladel

www.praktijk-buutvrij.nl

marjo@praktijk-buutvrij.nl

06-40960622