B U U T V R I J

 

 

WAT KAN BUUTVRIJ BETEKENEN BIJ HET VERWERKEN VAN ROUW EN VERLIES?

De wijze waarop kinderen met rouw omgaan verschilt per kind en ontwikkelingsfase. Dit betekent dat ook de begeleiding per kind en ontwikkelingsfase anders zal zijn. Rouw is niet tijdsgebonden, het verlies zal altijd een onderdeel van je leven zijn. Het verlies integreren in het leven is een hele klus….

Voor jou als ouder en/of opvoeder kan het soms erg lastig zijn om naast je eigen rouwproces en de dagelijks opvoeding, met het rouwproces van je kind(eren) om te gaan. Buutvrij kan jou en jouw kind(eren) hierbij helpen en ondersteunen. In mijn praktijk mag iedereen volledig zichzelf zijn. Ik heb respect voor en sluit aan bij de normen en waarden binnen jullie gezin.

BUUTVRIJ KAN BEGELEIDNG BIEDEN BIJ:

 • Hevige emoties, zoals woede, angst, verdriet, moedeloosheid of schuldgevoelens
 • Niet willen praten over de overleden persoon of de dood
 • Niet willen praten over de scheiding van de ouders
 • Problemen met slapen
 • Geen tot weinig uiting van emoties, omdat het kind rekening houdt met de emoties van anderen
 • Teruggetrokken en moeilijk om contact mee te maken
 • Moedeloos en weinig puf hebben
 • Sterke schommeling in stemmingen
 • Sterke angst om een andere dierbare kwijt te raken
 • Verlatingsangst, moeite met afscheid nemen
 • Problemen op school
 • Op zichzelf zijn en niet meer met anderen willen zijn / spelen
 • Moeite hebben om zich te concentreren
 • Terugval in ontwikkeling (b.v. bedplassen)
 • Problemen in gedrag, zoals ongehoorzaam zijn
 • Lichamelijke klachten zonder direct medische redenen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Vlucht in het ongezonde, zoals alcohol- en drugsgebruik, zichzelf en anderen pijn doen, zich verliezen in overmatig gebruik van de computer
 • Een negatief zelfbeeld hebben

Kinderen, jongeren maar ook volwassenen uiten hun verdriet vaak indirect.

Maar kinderen en jongeren zijn ook veerkrachtig. Wat ik in mijn praktijk veel zie is dat ze zich in de periode na het verlies aanpassen om de andere gezinsleden niet te belasten met hun emoties. Zo kan hun eigen rouw uitgesteld worden. Een kind kan hier jaren later nog last van krijgen. Juist bij verlies of rouw is het belangrijk dat kinderen hun verhaal kunnen vertellen, op welke manier dan ook, aan iemand die zonder oordeel naar ze luistert. Een persoon die ze met alle aandacht en zorg begeleidt in hun rouwproces. Als kindercoach heb ik me hierin gespecialiseerd door bewust te kiezen voor aanvullende scholing.

Samen onderzoeken wij de gevoelens die er zijn. Er is alle ruimte en gelegenheid om te voelen, wat dat ook is. Hiermee komt er ruimte om het verlies aan te kunnen kijken. Om zo zelf stapje voor stapje het verlies te ‘integreren’, verweven in het leven en anders leren vast te houden. Verlies draag je altijd met je mee.

Om kinderen te ondersteunen na een overlijden of echtscheiding maak ik gebruik van diverse spelmaterialen, gesprekken en creatieve uitingsvormen. Met behulp van bijvoorbeeld muziek, verhalen en andere, (creatieve) oefeningen spreek ik je onderbewuste aan, zodat er meer een balans komt tussen wat in je onderbewuste en bewuste speelt. Met op het lichaam gerichte oefeningen werken wij er aan om (weer) in contact te komen met je gevoel en je lijf, zodat er ruimte komt voor plezier en beweging naast je gevoelens van rouw en verlies.

VRAAGBAAK VOOR OUDERS/VERZORGERS EN LEERKRACHTEN BIJ ROUW EN HET BEGELEIDEN VAN VERLIES

Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn welkom voor advies en informatie omtrent rouw en verliesbegeleiding thuis en op school.

 

 

Zwartakkers 28a

5531 PB Bladel

www.praktijk-buutvrij.nl

marjo@praktijk-buutvrij.nl

06-40960622